Επαγγελματικές και λοιπές άδειες

Το παρόν σύνολο δεδομένων παύει από 30/06/17 και στο εξής να συντηρείται από το ΥΠΥΜΕ λόγω μεταφοράς αρμοδιότητας στο Υπ.Ψηφιακής πολιτικής, το οποίο και θα ασχολείται με την συνεχή επικαιροποίησή του. Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος βοηθού ραδιοτεχνίτη - Αίτηση

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.yme.gr/index.php?getwhat=1&oid=396&id=&tid=396
Δημιουργός Τμήμα Αδειών
Last Updated Ιούλιος 4, 2017, 10:32
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 5, 2016, 08:04