Ρέματα (Διαγράμματα) του Δήμου Ηρακλείου

Διάγραμματα Οριοθέτησης Ρέματος στο Δήμο Ηρακλείου. Περιλαμβάνεται ένα (1) γεωαναφερμένο διάγραμμα, η πρόσβαση στο οποίο παρέχεται μόνο για λόγους επισκόπησης.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://gis.heraklion.gr
Last Updated Μάιος 18, 2017, 10:35
Δημιουργήθηκε Μάιος 9, 2017, 05:21