Ρύθμιση του επαγγέλματος του διαχειριστή αφερεγγυότητας.

Ρύθμιση του επαγγέλματος του διαχειριστή αφερεγγυότητας.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.et.gr/
Δημιουργός ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΕΓΚΑΣ
Last Updated Μάρτιος 27, 2017, 06:45
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 27, 2017, 06:42