Ρυμοτομία (Διαγράμματα) του Δήμου Ηρακλείου

Ρυμοτομικά Σχέδια στο Δήμο Ηρακλείου. Περιλαμβάνονται 79 γεωαναφερμένα διαγράμματα, η πρόσβαση στα οποία παρέχεται μόνο για λόγους επισκόπησης.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://gis.heraklion.gr
Last Updated Μάιος 18, 2017, 10:36
Δημιουργήθηκε Μάιος 9, 2017, 05:15