Στατιστικά δεδομένα Διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων Α΄εξάμηνο 2017

Πίνακες καταγραφής ποσοτήτων επικίνδυνων αποβλήτων από Υγειονομικές Μονάδες

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός 3Η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΜΩΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
Last Updated Νοέμβριος 14, 2017, 08:48
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 14, 2017, 08:44