Στατιστικά Προσκλήσεων - Αιτήσεων Μετακλητών Υπαλλήλων

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.ekdd.gr/ekdda/stats/Detailed_Stats_Opengov.xls
Last Updated Φεβρουάριος 7, 2017, 15:19
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 7, 2017, 15:18