Στατιστικά Στοιχεία Αιτήσεων Μετεγγραφών 2017 Φοιτητών Κυπριακής Καταγωγής ανά Τμήμα

Πλήθος Αιτήσεων προς Μετεγγραφή ανά Τμήμα ανά σύνολο μορίων σύμφωνα με τα δηλωθέντα κριτήρια

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΟΛΓΑ ΜΠΑΛΑΦΑ
Έκδοση 2017 1.0
Last Updated Μάρτιος 13, 2018, 12:58
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 13, 2018, 12:53