Στατιστικά Στοιχεία Αιτήσεων Μετεγγραφών ανά Τμήμα ανά κατηγορία 2017

Πλήθος Αιτήσεων προς Μετεγγραφή ανά Τμήμα

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΟΛΓΑ ΜΠΑΛΑΦΑ
Έκδοση 2017 1.0
Last Updated Μάρτιος 13, 2018, 12:36
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 13, 2018, 12:30