Στατιστικά Στοιχεία ακαδημαϊκών ταυτοτήτων φοιτητών – ΠΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Στατιστικά Στοιχεία ακαδημαϊκών ταυτοτήτων φοιτητών – ΠΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (http://academicid.minedu.gov.gr/)

Τα στοιχεία αναφέρονται σε: Στατιστικά ανά Ίδρυμα/Τμήμα και ανά κατηγορία φοιτητών (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, διδακτορικοί φοιτητές). Στατιστικά ανά έτος φοίτησης φοιτητών.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΕΔΕΤ Α.Ε.
Υπεύθυνος Συντήρησης helpdesk@academicid.grnet.gr
Last Updated Φεβρουάριος 6, 2017, 12:32
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 3, 2017, 15:00