ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Στοιχεία σχετικά με χωροθετήσεις, χώρους λειτουργίας, διαγραμμίσεις λαϊκών αγορών- Έλεγχοι των χώρων λειτουργίας-Αυτοψίες α) για διευθέτηση χώρου β) μεταβολή καταστάσεων αναφορικά με τις θέσεις-Μεταβιβάσεις αδειών-προσλήψεις διαγραφές υπαλλήλων πωλητών λαϊκών αγορών, αναπληρώσεις, διαγραφές πωλητών

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Υπεύθυνος Συντήρησης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
Last Updated Ιούλιος 17, 2017, 11:23
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 17, 2017, 13:58