Στατιστικά στοιχεία εγκληματικότητας

Στατιστικά στοιχεία εγκληματικότητας επί θεμάτων Δημόσιας Ασφάλειας

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Α.Ε.Α./Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας
Υπεύθυνος Συντήρησης Γεώργιος Χησταντωνίου
Last Updated Ιούνιος 24, 2019, 07:52
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 2, 2015, 07:55