Στατιστικά στοιχεία εγκληματικότητας

Στατιστικά στοιχεία εγκλημάτων επί θεμάτων Δημόσιας Ασφάλειας για την επικράτεια

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Α.Ε.Α./Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας
Υπεύθυνος Συντήρησης Γεώργιος Χησταντωνίου
Last Updated Μάρτιος 5, 2018, 09:36
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 2, 2015, 07:55