Στατιστικά στοιχεία εγκληματικότητας

Στατιστικά στοιχεία εγκλημάτων αρμοδιότητας Δ/νσης Δημόσιας Ασφάλειας για την επικράτεια.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Α.Ε.Α./Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας
Υπεύθυνος Συντήρησης Γεώργιος Χησταντωνίου
Last Updated Σεπτέμβριος 13, 2017, 08:10
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 2, 2015, 07:55