ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙKA ΣΤΟΙΧΕIA ΕΚΚΑΘΑΡIΣΕΩΝ (2014 - Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 2016). ΓΑΚ, Τμήμα Συγχρόνων Αρχείων.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΓΑΚ – ΚΥ, Τμήμα Συγχρόνων Αρχείων
Υπεύθυνος Συντήρησης Χαρωνίτης Γεώργιος
Last Updated Μάρτιος 23, 2017, 10:27
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 3, 2017, 07:44
Custom License Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση CC BY-NC