ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΩΝ ΣΥΚΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ Η ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΘΗΚΕ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΚΥΛΙΔΗ
Last Updated Νοέμβριος 30, 2018, 09:59
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 24, 2016, 08:09