Στατιστικά στοιχεία Ενστάσεων της ηλεκτρονικής διαδικασίας 2017

Συγκεντρωτικός αριθμός επιτυχόντων της ηλεκτρονικής διαδικασίας που υπέβαλλαν ένσταση, αποτυχόντων που υπέβαλαν ένσταση και αντίστοιχο πλήθος δεκτών ενστάσεων

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΟΛΓΑ ΜΠΑΛΑΦΑ
Έκδοση 2017 1.0
Last Updated Μάρτιος 13, 2018, 12:45
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 13, 2018, 12:44