Στατιστικά στοιχεία Ενστάσεων της ηλεκτρονικής διαδικασίας Μετεγγραφών 2018

Συγκεντρωτικός αριθμός επιτυχόντων της ηλεκτρονικής διαδικασίας που υπέβαλλαν ένσταση,αποτυχόντων που υπέβαλαν ένσταση και αντίστοιχο πλήθος δεκτών ενστάσεων

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΕΥΗ ΖΥΓΟΥΚΗ
Έκδοση 1.0
Last Updated Μάρτιος 20, 2019, 10:09
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 20, 2019, 09:53