Στατιστικά Στοιχεία Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Εγγραφών Διαγραφών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2017

Πλήθος ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφών και διαγραφών από προηγούμενο Τμήμα ανά σύστημα επιλογής

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΟΛΓΑ ΜΠΑΛΑΦΑ
Έκδοση 2017 1.0
Last Updated Μάρτιος 13, 2018, 12:52
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 13, 2018, 12:51