Στατιστικά Στοιχεία Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Εγγραφών Διαγραφών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2018

Πλήθος ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφών και διαγραφών από προηγούμενο Τμήμα ανά σύστημα επιλογής

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΕΥΗ ΖΥΓΟΥΚΗ
Έκδοση 1.0
Last Updated Μάρτιος 20, 2019, 10:02
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 20, 2019, 10:01