Στατιστικά στοιχεία Ηλεκτρονικών Εγγραφών και Διαγραφών για Παλαιό, Νέο Σύστημα και 10% Παλαιό Σύστημα

Πλήθος ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφών και διαγραφών από προηγούμενο Τμήμα ανά σύστημα επιλογής

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα Ψηφιακού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών Ανώτατης Εκπαίδευσης
Υπεύθυνος Συντήρησης Εύη Ζυγούκη
Έκδοση 1.0 2016
Last Updated Φεβρουάριος 17, 2017, 11:06
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 17, 2017, 11:04