ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Στοιχεία προσωπικού ανα οργανική μονάδα, κατηγορία εκπαίδευσης, φύλο, ηλικία κτλ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή XLS
Υπεύθυνος Συντήρησης ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΛΑΣΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Last Updated Μάιος 14, 2019, 13:50
Δημιουργήθηκε Μάιος 14, 2019, 12:13