ΣΤΟΙΧΕΙΑ Δ.Ν.Τ. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΤΟ Ν. 4024/2011 ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τούνας Γεώργιος
Last Updated Φεβρουάριος 8, 2017, 10:43
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 8, 2017, 10:38