Στοιχεία ενστάσεων για επιτυχόντες και αποτυχόντες της ηλεκτρονικής διαδικασίας

Συγκεντρωτικός αριθμός επιτυχόντων της ηλεκτρονικής διαδικασίας που υπέβαλλαν ένσταση,αποτυχόντων που υπέβαλαν ένσταση και αντίστοιχο πλήθος δεκτών ενστάσεων

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα Ψηφιακού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών Ανώτατης Εκπαίδευσης
Υπεύθυνος Συντήρησης Εύη Ζυγούκη
Έκδοση 1.0 2016
Last Updated Φεβρουάριος 17, 2017, 11:25
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 17, 2017, 11:24