Στοιχεία ΕΣΠΑ

Ιστοχώρος της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, στον οποίο διατηρούνται όλες οι πληροφορίες σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.espa.gr
Δημιουργός ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΥΣΣΑ)
Υπεύθυνος Συντήρησης ΜΟΝΑΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Last Updated Μάρτιος 11, 2016, 11:19
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 11, 2016, 10:22