ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΝΑ ΔΗΜΟ) ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΆ (ΠΧ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΩΝ, ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΠ) (ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Υπεύθυνος Συντήρησης ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ
Last Updated Φεβρουάριος 22, 2017, 09:26
Δημιουργήθηκε Μάιος 25, 2016, 07:39