Στοιχεία για δεκτές ενστάσεις ανά πλήθος μορίων από κοινωνικοοικονομικά κριτήρια

Πλήθος αιτήσεων θεραπείας που υποβλήθηκαν ανά σύνολο μορίων από κοινωνικό-οικονομικά κριτήρια

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα Ψηφιακού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών Ανώτατης Εκπαίδευσης
Υπεύθυνος Συντήρησης Εύη Ζυγούκη
Έκδοση 1.0 2016
Last Updated Φεβρουάριος 17, 2017, 11:29
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 17, 2017, 11:28