Στοιχεία μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών

Συγκεντρωτικός πίνακας με τα στοιχεία όλων των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών της χώρας

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών/Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης
Υπεύθυνος Συντήρησης Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών/Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης
Έκδοση 1.0
Last Updated Μάρτιος 27, 2019, 11:03
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 27, 2019, 11:00