ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΩΝ ΓΑΚ ΑΡΧΕΙΟΜΝΗΜΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΩΝ ΓΑΚ ΑΡΧΕΙΟΜΝΗΜΩΝ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα Βιβλιοθήκης και Αναγνωστηρίου
Υπεύθυνος Συντήρησης Τσούρη, Γεωργία
Last Updated Απρίλιος 25, 2018, 11:15
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 19, 2017, 12:42
Custom License Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση CC BY-NC