2.1 Συγκεντρωτικός Πίνακας Αγορών - Υποχρεώσεων & ...

URL: http://www.data.gov.gr/dataset/e28cc72d-2826-42eb-a562-edfa68c52d11/resource/68cba3e3-49d5-415c-b963-d035ff8be29b/download/2.1.xlsx

2.1 Συγκεντρωτικός Πίνακας Αγορών - Υποχρεώσεων & Βοηθητικών Υλών (ΛΟΓ. 24) και αντιδραστηρίων (ΛΟΓ. 25.01.21)

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Σεπτέμβριος 14, 2018
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 14, 2018
Διαμόρφωση .xlsx
Άδεια Άλλο (Ανοιχτό)
createdπάνω από 1 έτη πριν
format.xlsx
id68cba3e3-49d5-415c-b963-d035ff8be29b
on same domain1
package ide28cc72d-2826-42eb-a562-edfa68c52d11
position3
revision id64040898-e8f1-4e01-b4e2-b21796d95950
stateactive
url typeupload