1.1 'Εσοδα - Εισπράξεις (Δημόσιο Λογιστικό)

URL: http://www.data.gov.gr/dataset/e28cc72d-2826-42eb-a562-edfa68c52d11/resource/bd68869c-01c9-4894-98ff-181a7097df39/download/1.1.xlsx

1.1 'Εσοδα - Εισπράξεις (Δημόσιο Λογιστικό)

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Σεπτέμβριος 14, 2018
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 14, 2018
Διαμόρφωση .xlsx
Άδεια Άλλο (Ανοιχτό)
createdπριν 12 μήνες
format.xlsx
idbd68869c-01c9-4894-98ff-181a7097df39
on same domain1
package ide28cc72d-2826-42eb-a562-edfa68c52d11
revision idda25e794-f19b-4739-bb2d-a1b086cc286b
stateactive
url typeupload