Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/f/sededo
Δημιουργός ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Last Updated Μάρτιος 17, 2016, 06:27
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 17, 2016, 06:26