ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/f/sepedo
Δημιουργός ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Last Updated Μάρτιος 17, 2016, 06:31
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 17, 2016, 06:30