Συγκεντρωτικά στοιχεία Αιτήσεων ανά Τμήμα για πολίτες Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης

Πλήθος Αιτήσεων προς Μετεγγραφή ανά Τμήμα ανά σύνολο μορίων σύμφωνα με τα δηλωθέντα κριτήρια

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα Ψηφιακού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών Ανώτατης Εκπαίδευσης
Υπεύθυνος Συντήρησης Εύη Ζυγούκη
Έκδοση 1.0 2016
Last Updated Φεβρουάριος 17, 2017, 08:25
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 16, 2017, 10:01