Συγκεντρωτικά στοιχεία Αιτήσεων Μετεγγραφών 2018 ανά Τμήμα για πολίτες Μουσουλμανικής Μειονότητας

Πλήθος Αιτήσεων προς Μετεγγραφή ανά Τμήμα ανά σύνολο μορίων σύμφωνα με τα δηλωθέντα κριτήρια

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΕΥΗ ΖΥΓΟΥΚΗ
Έκδοση 1.0
Last Updated Μάρτιος 20, 2019, 10:00
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 20, 2019, 09:59