Συγκεντρωτικά στοιχεία για δεκτές Αιτήσεις Θεραπείας-Ενστάσεις από κοινωνικοοικονομικά κριτήρια 2017

Πλήθος αιτήσεων θεραπείας που υποβλήθηκαν ανά σύνολο μορίων από κοινωνικό-οικονομικά κριτήρια

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΟΛΓΑ ΜΠΑΛΑΦΑ
Έκδοση 2017 1.0
Last Updated Μάρτιος 13, 2018, 12:40
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 13, 2018, 12:39