Συγκεντρωτικός αναλυτικός πίνακας περιπτέρων Δήμου Πεντέλης

Συγκεντρωτικός αναλυτικός πίνακας περιπτέρων Δήμου Πεντέλης

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή Δήμος Πεντέλης-Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Δημιουργός Σπυράντη Ελένη
Υπεύθυνος Συντήρησης Σαπουνά Θεοδώρα
Last Updated Αύγουστος 28, 2015, 08:26
Δημιουργήθηκε Αύγουστος 28, 2015, 08:24