Συγκεντρωτικός Επικοινωνιακός Κατάλογος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

Περιλαμβάνονται οι Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις, τα Τηλέφωνα, τα Φαξ και οι Ταχυδρομικές Διευθύνσεις όλων των Υπηρεσιών μας

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Last Updated Φεβρουάριος 10, 2017, 12:37
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 8, 2017, 10:05