Συγκεντρωτικός Πίνακας ΚΥΕ

Συγκεντρωτικός Πίνακας ΚΥΕ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Δημιουργός Σπυράντη Ελένη
Υπεύθυνος Συντήρησης Σαπουνά Θεοδώρα
Last Updated Αύγουστος 28, 2015, 08:32
Δημιουργήθηκε Αύγουστος 28, 2015, 08:32