Συγκρότηση Επιτροπών - Δασαρχείο Κορίνθου

Ορισμός μελών Επιτροπών με απόφ. Γ.Γ. ΑΔΠΔΕ&Ι - μετά από διενεργηθείσα κλήρωση - Δασαρχείο Κορίνθου

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/search?advanced=true&query=organizationUid:%2250202%22&page=0&fq=unitUid:%2276489%22&sort=recent
Δημιουργός ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Έκδοση 1.0
Last Updated Μάρτιος 6, 2017, 07:27
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 6, 2017, 07:26