Συλλογικά Όργανα Υ.Δ.Δ.Α.Δ.

Σύσταση-συγκρότηση συλλογικών οργάνων διοίκησης του Υ.Δ.Δ.Α.Δ.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/
Δημιουργός Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Υποστήριξης
Υπεύθυνος Συντήρησης Νικόλαος Μπέγκας
Last Updated Μάρτιος 9, 2017, 09:03
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 9, 2017, 08:31