ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 2017

ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr
Δημιουργός ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Last Updated Φεβρουάριος 4, 2019, 09:58
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 31, 2019, 06:46