Συμβάσεις Προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Π.Φαλήρου

Συμβάσεις Προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Π.Φαλήρου

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/search?query=decisionType:%22%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%92%CE%91%CE%A3%CE%97%22&fq=organizationUid:%2252729%22&fq=unitUid:%2286002%22&page=2&advanced&sort=relative
Last Updated Νοέμβριος 16, 2015, 08:39
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 13, 2015, 12:18