Συμβάσεις της Υπηρεσίας

Συμβάσεις της Υπηρεσίας

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.eprocurement.gov.gr ή https://diavgeia.gov.gr/
Δημιουργός Παναγιώτα Τσιαντούκα
Υπεύθυνος Συντήρησης Παναγιώτα Τσιαντούκα
Last Updated Αύγουστος 9, 2019, 11:12
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 17, 2016, 09:27