ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΝΤΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΝΤΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΊΟΥ (1835 – 1839). Εργαλείο έρευνας . ΓΑΚ - Αρχεία Ν. Αιτωλοακαρνανίας. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Αιτωλοακαρνανίας
Υπεύθυνος Συντήρησης Χαρωνίτης, Γεώργιος
Last Updated Δεκέμβριος 17, 2018, 11:47
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 17, 2018, 11:43
Custom License Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση CC BY-NC