Σύναψη δημόσιας σύμβασης γενικής υπηρεσίας συντήρησης και αναβάθμισης πληροφοριακού συστήματος

Συντήρηση και Αναβάθμιση Πληροφορικού Συστήματος

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα Προμηθειών
Υπεύθυνος Συντήρησης Βασιλική Καραγιαννοπούλου
Last Updated Ιούνιος 26, 2018, 06:54
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 22, 2018, 10:10