Συνολικός αριθμός εισιτηρίων στα καζίνα

Περιλαμβάνει το συνολικό αριθμό εισιτηρίων στα καζίνα της Ελλάδας, από το έτος 2009 μέχρι και το έτος 2016.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Διεύθυνση Αδειοδότησης και Συμμόρφωσης
Υπεύθυνος Συντήρησης Διεύθυνση Αδειοδότησης και Συμμόρφωσης
Last Updated Φεβρουάριος 13, 2017, 10:52
Δημιουργήθηκε Αύγουστος 27, 2015, 06:52