Συνοπτική Έκθεση Ιανουαρίου 2018

URL: http://www.oaed.gr/documents/10195/1214552/%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%9F%CE%A0%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97+%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97++%CE%99%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%A5%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A5++2018.pdf/d442941f-64c5-4f8a-9f2d-31d8232ec7d2

From the dataset abstract

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΑΕΔ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ KAI ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΑΕΔ - KATA ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ KAI ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΑΕΔ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ -...

Πηγή : ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΑΕΔ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάρτιος 5, 2018
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 5, 2018
Διαμόρφωση PDF
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 2 έτη πριν
formatPDF
id9448a636-2504-4fb4-97ca-a08df02abc73
package iddb009ca9-8b26-4e43-b1fc-79af61fce811
position1
revision idf08967c1-9ebd-453a-a54a-a02015cac65f
stateactive