ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ

Συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων και ενεργών μαθητών ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Είδος Σχολείου, Τύπο Σχολείου, Σχολική Μονάδα και Φύλο

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης
Υπεύθυνος Συντήρησης ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Έκδοση 2017 1.0
Last Updated Μάιος 10, 2018, 12:05
Δημιουργήθηκε Μάιος 10, 2018, 12:04