ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ 2018

Συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων και ενεργών μαθητών ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Είδος Σχολείου, Τύπο Σχολείου, Σχολική

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης
Υπεύθυνος Συντήρησης ΚΡΙΚΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Έκδοση 1.0
Last Updated Απρίλιος 1, 2019, 09:40
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 1, 2019, 09:39