ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Συνολικός αριθμός σχολικών μονάδων ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Είδος Σχολείου και Τύπο Σχολείου

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης
Υπεύθυνος Συντήρησης ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Έκδοση 2017 1.0
Last Updated Μάιος 10, 2018, 12:02
Δημιουργήθηκε Μάιος 10, 2018, 12:02