Συνοπτικά Στατιστικά Στοιχεία Δημόσιων Διαβουλεύσεων και Προσκλήσεων

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή www.ekdd.gr/ekdda/stats/Short_Stats_Opengov.xls
Δημιουργός ΕΚΔΔΑ
Last Updated Φεβρουάριος 7, 2017, 14:51
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 7, 2017, 14:48