ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.oaed.gr/2016-DEK
Δημιουργός ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Last Updated Ιανούαριος 20, 2017, 07:54
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 20, 2017, 07:52
Custom License https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/